Seneste nyt

FALDENDE MEDLEMSTAL
TEKST: På bestyrelsens vegne Kaj Bertelsen, formand

FORENINGEN “DANSKE HARMONIKASPILLERE” HAR, SOM MANGE ANDRE FORENINGER I DISSE ÅR ET FALDENDE MEDLEMSTAL. DER KOMMER HELE TIDEN NYE MEDLEMMER, MEN DESVÆRRE MELDER FLERE SIG UD. DERUDOVER HAR MANGE ENDNU IKKE BETALT KONTINGENT FOR 2023.

Bestyrelsen har derfor taget den beslutning, at der i 2023 udkommer 3 numre af Harmonikaspilleren i stedet for 4 numre. Besparelsen ved dette tiltag vil sikre, at økonomien i det kommende år vil være stabiliseret. Vi beder medlemmerne have forståelse for dette. Redaktionsgruppen og bestyrelsen vil arbejde ihærdigt, for at Harmonikaspilleren fortsat vil have et spændende indhold til medlemmerne. Blad 2 og 3 i år har deadline henholdsvis 21/4, og 6/10. Bestyrelsen arbejder med planer, der kan gøre “Danske Harmonikaspillere” økonomisk bæredygtigt på længere sigt.

Se også kommende arrangementer
Blandt andet også landsstævnet i oktober

“Harmonikaspilleren”
Blad nr. 2/2023 er nu sendt ud. Hvis du abonnerer på bladet, vil du helt sikkert modtaget det med posten en af de nærmeste dage – hvis alt går efter planen. Hvis du gerne vil abonnere på bladet, kan du tegne et abonnement her. Se nederst på siden.


I dette nummer af HARMONIKASPILLEREN, er der et portræt af JOSEFINE DAMGAARD NIELSEN. – Ja, jeg ville egentlig helst have spillet marimba, fortæller Josefine, men holdet var fuldt. Så spurgte min mor, om jeg så ikke bare kunne vælge noget andet, og det kunne jeg da, og så blev det accordeon, forklarer Josefine med et smil. Læs portrættet af hende i det nye nummer af HARMONIKASPILLEREN.

 GOD LÆSELYST!

Bladet udkommer 3 gange om året og indeholder næsten alt om harmonikalivet i Danmark. Der orienteres om aktuelle harmonika-begivenheder herhjemme og i udlandet.

Du kan tegne abonnement her!

“Formandens leder i blad nr. 2/2023”

TRADITION OG FORNYELSE

Medlemmer af bestyrelser og andre aktive i folkelige foreninger arbejder i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse. Det gør sig vel nok mere og mere
gældende i vores hastigt foranderlige verden. Sådan er det også i Danske Harmonikaspillere.

Der er rigtig mange meget positive værdier omkring harmonikaspillet i Danmark, som er værd at kæmpe for. Det er vigtigt at huske på, at der over det ganske land er gode musikalske fællesskaber i de mange
klubber og orkestre. Den glade musik, der ofte spilles
på harmonika til sang og dans, hvor folk mødes blandet andet til de mange træf. Jo, der er mange traditioner at holde fast på.
Når det er sagt, så kan vi jo alle se, at der sker forandringer omkring harmonikaspillet, som kalder på fornyelse i vores forening.

Danske Harmonikaspillere afholdt den 22. april generalforsamling, hvor årsregnskabet blev fremlagt. Regnskabet kan du læse andetsteds i bladet. En
konklusion er, at trods en pæn tilgang af nye medlemmer, så er der en betydelig nedgang i kontingentindtægterne. Resultatet efterlader en meget lille
egenkapital, som kræver en ekstraordinær indsats.
Vi arbejder derfor med, hvordan vi kan tilbyde noget, der giver værdi til medlemmerne, men ikke skaber for store omkostninger for foreningen. Her kan vi ikke undgå at tænke på elektroniske medier. Der vil vi for eksempel kunne dele klip fra koncerter og stævner med medlemmerne, bringe interview som podcast til supplement af den skrevne tekst i bladet. Vi tror ikke tiden er løbet fra det trykte blad, men vi tror, der skal mere til.

I bestyrelsen har vi sat et arbejde i gang, hvor vi udarbejder en plan for foreningens fremtidige drift. Vi vil løbende fortælle om planerne her i bladet.
Har du forslag og konstruktiv kritik, er indlæg i bladet meget velkomne.

På generalforsamlingen fik vi to nye bestyrelsesmedlemmer. Kenneth Abel, som har siddet i bestyrelsen som suppleant, blev valgt sammen med Kristian Rusbjerg. Vi har nu en bestyrelse, hvor fire ud af syv er “unge” mennesker under 50. Det tror jeg er lidt usædvanligt for bestyrelser i dagens Danmark. Jeg synes, at det lover godt for fremtiden.

Harmonikærlige hilsner
Kaj Bertelsen