Seneste nyt

FALDENDE MEDLEMSTAL
TEKST: På bestyrelsens vegne Kaj Bertelsen, formand

FORENINGEN “DANSKE HARMONIKASPILLERE” HAR, SOM MANGE ANDRE FORENINGER I DISSE ÅR ET FALDENDE MEDLEMSTAL. DER KOMMER HELE TIDEN NYE MEDLEMMER, MEN DESVÆRRE MELDER FLERE SIG UD. DERUDOVER HAR MANGE ENDNU IKKE BETALT KONTINGENT FOR 2023.

Bestyrelsen har derfor taget den beslutning, at der i 2023 udkommer 3 numre af Harmonikaspilleren i stedet for 4 numre. Besparelsen ved dette tiltag vil sikre, at økonomien i det kommende år vil være stabiliseret. Vi beder medlemmerne have forståelse for dette. Redaktionsgruppen og bestyrelsen vil arbejde ihærdigt, for at Harmonikaspilleren fortsat vil have et spændende indhold til medlemmerne. Blad 2 og 3 i år har deadline henholdsvis 21/4, og 6/10. Bestyrelsen arbejder med planer, der kan gøre “Danske Harmonikaspillere” økonomisk bæredygtigt på længere sigt.


Se også kommende arrangementer

“Harmonikaspilleren”
Blad nr. 1/2023 er nu sendt ud. Hvis du abonnerer på bladet, vil du helt sikkert modtaget det med posten en af de nærmeste dage – hvis alt går efter planen. Hvis du gerne vil abonnere på bladet, kan du tegne et abonnement her. Se nederst på siden.


I dette nummer af HARMONIKASPILLEREN, er der et portræt af harmonikagruppen “BENNY’S TØZER”. Gruppen består, ikke overraskende, udelukkende af kvinder. Tøzerne kan du, foruden her i bladet, også møde på danske og nordiske harmonikafestivaller og træf. 

 GOD LÆSELYST!

Bladet udkommer 3 gange om året og indeholder næsten alt om harmonikalivet i Danmark. Der orienteres om aktuelle harmonika-begivenheder herhjemme og i udlandet.

Du kan tegne abonnement her!

“Formandens leder i blad nr. 1/2023”

HARMONIKAKLUBBER

Harmonikaklubben har de sidste mange år dannet rammen om det folkelige harmonikaspil. Harmonikaspillere fandt sammen og dannede klubber overalt i landet. I dag er der stadig mange harmonikaklubber, men der er færre end for 20-25 år siden, da antallet toppede.

Harmonikaklubben er en fantastisk ramme om et musikalsk samspil. Der spilles selvfølgeligt harmonika, men i mange klubber er det værdifulde samvær lige så vigtigt. Der bages kager og brygges kaffe til klubaftener. Der tages på ture til harmonikatræf, og ofte er ægtefæller og venner en del af fællesskabet. Det er der meget værdi ved!

Måske er tiden kommet til at starte nye harmonikaklubber! Hvis du sidder og dyrker harmonikaspillet alene, så skulle du overveje, at melde dig under fanerne i en harmonikaklub. Mange klubber er åbne fællesskaber!

Vi harmonikaspillere kunne også lade os inspirere af andre musikalske miljøer. Mange steder er der en gang om måneden “Irsk jam”, “Folk jam” eller “Nordisk jam”. Jam er vel på dansk et åbent sammenspil, hvor man bare dukker op spiller med. Mange mennesker i dag har svært ved at få en ugentlig øveaften til at passe med et travlt liv, og derfor passer mere uformelle sammenhænge måske bedre.

Vil du prøve at starte en “Harmonika-jam”, hvor du bor, skal du finde et lokale. Det kunne være det lokale beboer- eller forsamlingshus eller den lokale skole. Så skal der fortælles om arrangementet i den lokale ugeavis eller på byens facebookside. Du kender måske nogen, som du kunne opfordre til at komme til den første aften. Invitér harmonikaspillere, men også andre instrumenter og sangere.

Hvis arrangementet ligger på en bestemt månedlig aften, bliver det hurtigt en tradition. Lav en facebook-gruppe, hvor man lige minder folk om arrangementet. Så er det i gang!

En “Harmonika jam” kunne jo meget vel være starten på mere fasttømrede musikgrupper og harmonikaklubber.

Med håbet om, at der opstår en masse nye musikalske fællesskaber. Det har vi brug for!

God vind og luft i bælgen til alle
harmonikaklubber og orkestre fra
Danske Harmonikaspillere.

Harmonikærlige hilsner
Kaj Bertelsen