Behandling af personoplysninger

“Danske Harmonikaspillere” GDPR-regler
Ajourført: 3. maj 2022

GDPR-regler  
1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen? Den samlede bestyrelsen. Se personoplysninger under “hvem er vi”
2. Hvad er formålene med behandlingen? a) Varetagelse af medlemmernes, bestyrelsens, konsulenternes, instruktørernes, og hjælpernes etc. forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning.
b) Administration af foreningens eksterne relationer. 
3. Hvilke personoplysninger behandler vi? a) Navn, adresse, telefonnr. og eventuel  e-mail.
b) Indmeldelsesdato og fødselsdato.
c) Medlemstype (barn/ung, alm. medlem eller pensionist)
d) Eventuel klub eller orkester.
e) Betalingsstatus.
f) For leverandører, kunder og personer, hvor foreningen har regelmæssige ind- eller udbetalinger kan vi have bankoplysninger.
4. Hvem behandlere vi oplysninger om? Der behandles oplysninger om:
a) Enkeltmedlemmer
b) Klubber
c) Ulønnede ansatte (bestyrelse,  konsulenter, hjælpere med flere)
d) instruktører og lignende.
5. Hvem videregives oplysningerne til? a) Medlemskonsulent.
b) Kasserer.
c) Trykkeri og distributør af “Harmonikaspilleren”.
d) Kontaktdata kan desuden videregives til bestyrelsesmedlemmer.
6. Hvornår sletter vi personoplysningerne? Alle personoplysninger slettes ved udmeldelse. For bestyrelse, hjælpere, instruktører m. fl. slettes oplysningerne ved samarbejdets ophør.
7. Hvordan opbevarer vi personoplysningerne i foreningen? Alle personoplysninger opbevares på medlemskonsulentens computer, som er låst inde og beskyttet af password.
8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker brud på persondatasikkerheden? Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi “Amatørernes Kunst & Kultur Samråd” og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og Datatilsynet.
9. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer? Vores IT-system har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår alle vore oplysninger manuelt.
10. Billeder I forbindelse med stævner, kurser, møder, koncerter o. lign. kan der blive taget billeder, der kan blive bragt i “Harmonikaspilleren” og/eller på hjemmesider og/eller på sociale platforme, hvor “Danske Harmonikaspillere” er aktiv.
a) Portrætter og billeder af letgenkendelige enkeltpersoner, vil kun blive bragt efter den portrætteredes godkendelse.
b) Genkendelige billeder af børn vil kun blive bragt efter forældres godkendelse.