Behandling af personoplysninger

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i
“Danske Harmonikaspillere”
Ajourført: 25. maj 2018

1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen? Den samlede bestyrelsen. Se personoplysninger under “hvem er vi”
2. Hvad er formålene med behandlingen? a) Varetagelse af medlemmernes, bestyrelsens, konsulenternes, instruktørernes, og hjælpernes etc. forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning.
b) Administration af foreningens eksterne relationer. 
3. Hvilke personoplysninger behandler vi? Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnr., fødselsdato, e-mail og bankkonto.
4. Hvem behandlere vi oplysninger om? Der behandles oplysninger om:
a) Enkeltmedlemmer
b) Klubber
c) Ulønnede ansatte (bestyrelse,  konsulenter, hjælpere)
d) instruktører
5. Hvem videregives oplysningerne til? a) Medlemskonsulenten
b) Trykkeriet af “Harmonikaspilleren”
6. Hvornår sletter vi personoplysningerne? Alle personoplysninger slettes straks ved udmeldelse og for bestyrelsens vedkommende ved samarbejdets ophør.
7. Hvordan opbevarer vi personoplysningerne i foreningen? Alle personoplysninger opbevares i programmet Excel, beliggende på medlemskonsulentens computer, som er låst inde og beskyttet af password.
8. Hvad skal vi gøre, hvis der sker brud på persondatasikkerheden? Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi “Amatørernes Kunst & Kultur Samråd” og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og Datatilsynet.
9. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer? Vores IT-system har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår alle vore oplysninger manuelt.