Hvad er “Danske Harmonikaspillere”

“Danske Harmonikaspilleres Landsforbund” blev stiftet den 4. december 1977. Efter mange overvejelser besluttede bestyrelsen i 2015 at ændre navn til det mere mundrette
                       “
Danske Harmonikaspillere”
Vi er en landsorganisation, som har til formål at varetage alle danske harmonikaspilleres interesser. Det gør vi blandt andet ved at arbejde for en højnelse af det musikalske niveau for alle udøvende harmonikaspillere, grupper og orkestre. Derfor arrangerer vi:

  • Årlige landsstævner med deltagelse af harmonikaspillere i alle aldre og på alle niveauer lige fra nybegyndere til elitespillere. Stævnet ledes af dygtige og professionelle instruktører.
  • Kursur for grupper og orkestre, hvor instruktøren tager udgangspunkt i gruppens/orkestrets repertoire og musikalske niveau og arbejder derudfra. Kurset foregår normalt i klubbens eget regi.
  • Landskonkurrencer for solister, duoer, grupper og orkestre. Alle
    kan deltage i konkurrencerne, som er inddelt i niveauer fra elementært til kunstnerisk niveau. Deltagerne vurderes af professionelle dommere, som giver hver enkelt deltager en personlig udtalelse af egen præstation.
  • Koncerter med dygtige harmonikaspillere, som kan tjene til inspiration og glæde for alle, der elsker dette fantastiske instrument.
  • Medlemsbladet HARMONIKASPILLEREN” er en af grundstammerne i vores arbejde. Bladet udkommer 4 gange om året og indeholder næsten alt om harmonikalivet i Danmark. Der orienteres om aktuelle harmonika-begivenheder herhjemme og i udlandet.

 

 Hvis du abonnerer på “Harmonikaspilleren”, kan du deltage i vores landsstævner, kurser, konkurrencer og øvrige arrangementer til nedsat pris.

Det koster kr. 290,00 om året at abonnere på “Harmonikaspilleren”. Hvis du er folkepensionist, er prisen kr. 200,00, og hvis du er under 18 år, er prisen kr. 50,00 årlig. Bladet sendes direkte til din adresse.

Abonner på “Harmonikaspilleren”

Samarbejde
For at hente inspiration til arbejdet har vi et tæt samarbejde med vore nordiske broderorganisationer. Vi arrangerer blandt andet fælles nordiske koncerter med fortrinsvis helt unge solister.

“Danske Harmonikaspillere” er ordinært medlem af CIA .

(CONFEDERATION INTERNATIONALE DES ACCORDEONISTES)