Magasinet “Harmonikaspilleren”

“Harmonikaspilleren” er Danske Harmonikaspilleres medlemsblad. Det udkommer tre gange om året.

Bladet er åbent for indlæg for alle medlemmer. Tilsendte indlæg, artikler, annoncer m.v. bringes altid i førstkommende udgave.

Se en ældre udgave af “Harmonikaspilleren”

Abonner på “Harmonikaspilleren”

Hvad koster det at være medlem af “Danske Harmonikaspillere” og få tilsendt 3 udgaver af bladet “Harmonikaspilleren”?

Personligt medlemsskab
Det koster kr. 290,00 om året at abonnere på “Harmonikaspilleren”. Hvis du er folkepensionist, er prisen kr. 200,00, og hvis du er under 18 år, er prisen kr. 50,00 årlig. Bladet sendes direkte til din adresse.

Klubmedlemsskab
Harmonikaklubber, grupper og foreninger kan til et stærkt reduceret medlemsgebyr opnå et samlet medlemsskab af “Danske Harmonikaspillere”. Der tegnes ét ordinært medlemsskab til kr. 290,00. Herudover betales kr. 150,00 for hvert af klubbens tilmeldte medlemmer. Dog mindst tre medlemmer.

Indlæg til “Harmonikaspilleren”
Indleveringsfrister for artikler, instrumenter til salg, arrangementer til kalenderen m. m. er:

Blad nr. Deadline
1 28. januar
2 21. april
3 6. oktober
   

Bladet udsendes cirka fem uger efter deadline.
Har du indlæg til bladet, kontakt vores redaktør Mette Duedahl.

Annoncepriser:

Bagsiden i farver kr. 2.400, –
1/1 side sort/hvid eller farve kr. 1.650, –
1/2 side sort/hvid eller farve kr.     850, –
1/4 side sort/hvid eller farve kr.      500, –
Småannonce i sort/hvid eller farve kr.      300, –

Indgå en årsaftale og få 15% i rabat.
Alle priser er excl. moms.

Priserne er under forudsætning af, at der leveres reproklart materiale. I modsat fald beregnes ekstra for opsætning. 
Annoncer tegnes via redaktør Mette D. Pedersen