Kursustilskud

Tilskud til kursus for grupper og orkestre.

Kurset henvender sig til harmonikagrupper/orkestre, som er medlem af “Danske Harmonikaspillere”, og som gerne vil gøre en indsats for at højne det musikalske niveau. Her er der tale om et dagskursus i klubbens/orkestrets eget øvelokale.

Formålet er – i klubbens egne omgivelse – at opnå forbedringer i samspillet, det vil sige stemmefordeling, præcision, styrkevariation, dynamik m. m.

Klubbens eget musikrepertoire danner grundlaget for undervisningen. Kurset tilbydes i tre forskellige niveauer.

Niveau 1 (Elementært)
Nyoprettede grupper/orkestre eller andre, der ikke tidligere har arbejdet detaljeret med samspillet.

 Niveau 2 (Viderekomne)                                                                                              Grupper/orkestre, der i forvejen spiller flerstemmig og i nogen grad  har arbejdet med samspillet.

Niveau 3 (Højere niveau)                                                                                            Grupper/orkestre, der har deltaget i højere niveau ved de årlige  landskonkurrencer.

Kursusgebyret afhænger blandt andet af den geografiske beliggenhed, men vil typisk ligge omkring kr. 2500,00. “Danske Harmonikaspillere” yder et tilskud på 5 % af kursusgebyret pr. klubmedlem, dog max. kr. 1000,00. Har gruppen/orkestret for eksempel tilmeldt 7 klubmedlemmer, bliver tilskuddet kr. 875,00.

Gruppen/orkestret må gerne selv træffe aftale om pris, sted og tidspunkt med den instruktør, som man gerne vil undervises af. Hvis man ikke i forvejen har særlige ønsker desangående, er “Danske Harmonikaspillere” gerne behjælpelig med at finde en kvalificeret instruktør til det ønskede niveau.

Husk at rette henvendelse til bestyrelsen om tilskud, inden der træffes bindende aftale med instruktøren.