Nyt fra bestyrelsen

Formandens beretning
fra generalforsamlingen lørdag den 22. april 2023.

Bob Dylan skrev i 1964 sangen “The times they are a-changin´”. Sangen kigger ikke tilbage på det der var, men er en hyldest til og et håb om, at ændringer altid er mulige. 
I min formandsberetning fra 2020 skrev jeg:
Danske Harmonikaspillere er i god drift. Forenings – Danmark er under forandring. Foreningerne taber medlemmer, det er svært at få nye bestyrelsesmedlemmer og det er svært at holde aktivitetsniveauet. Set i den sammenhæng ligget vores forening lunt i svinget. Vores medlemstal falder kun svagt, og der kommer også nye medlemmer til.

Sådan er det desværre ikke mere!
Vi mister ligesom andre foreninger medlemmer i disse år. Årsagerne er mange. For vores forenings vedkommende er en væsentlig grund, at der simpelthen ikke er så mange der spiller harmonika i dag som for bare 10 år siden. Det er svært at ændre!

Der ligger noget i tiden efter corona, som gør at folk sørger imod fællesskaber. Man går måske ikke ned i den lokale harmonikaklub, men rækker ud på andre måder. Her spiller de sociale medier en positiv rolle.

Et medlem på vores Facebook skriver f.eks:

Jeg har brug for gode råd og vejledning. Jeg er interesseret i bl.a. at spille forskellige former for folkemusik, og derfor overvejer jeg at lære at spille harmonika….

Der kom mange gode venlige råd til den kommende harmonikaspiller.
Derfor må vi spørge os selv: Hvordan kan vi fortsat under de aktuelle vilkår være et centralt fællesskab for danske harmonikaspillere?

Som det står i Bob Dylan´s sang: Din gamle vej er hastigt forvandlet. Kom venligst ud af den nye. – For tiderne er i forandring.”

Landsstævne.
Sidste weekend i oktober afholdtes Danske Harmonikaspillere landsstævne på Ishøj Kulturskole. Der var orkestre i flere niveauer, Tango/Latinamerikansk musik og Roots/folk/spillemandsmusik for de voksne. Børneholdet spillede nyskrevet spillemandsmusik af Mette Katrine Jensen. Der var god opbakning fra børnenes undervisere. Det var et vellykket landsstævne med et fint deltagerantal, som lover godt for kommende landsstævner.

Tak til Finn Rønlov Andersen og resten af den gode arbejdsgruppe bag landsstævnet, som allerede er i gang med planlægningen af næste års stævne.

Harmonikaspilleren.
I 2022 udkom 4 numre af Harmonikaspilleren med spændende læsning for harmonikaspillere og andet godtfolk med interesse for harmonikamusik. Redaktionsgruppen med redaktøren Mette Duedahl Pedersen i spidsen er lykkedes med, at komme godt rundt i ”harmonikalandskabet”. Vore medlemmer er glade for bladet, så det store arbejde med at skrive og skaffe stof til bladet bliver anerkendt.

Det er vigtigt, at der kommer stof fra alle dele af landet. Tak til vore Lokalrepræsentanter og andre der har bidraget til bladet.

Tak til Mette og resten af redaktionsgruppen for en vedholdende og engageret indsats.

Medlemskonsulenter.
Det er et stort og tidkrævende arbejde at holde styr på medlemskartoteket og at få sendt blade ud mv. Der er talrige telefonopkald fra medlemmer til medlemskonsulenterne om dette og hint. Tak til medlemskonsulenterne for det gode arbejde.

Tilslut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og altid positivt samarbejde.

22/4 2023
Kaj Bertelsen
Formand for Danske Harmonikaspillere