Landskonkurrencerne

Hvordan får vi liv i landskonkurrencerne igen ?

Konkurrencerne har i mange år været en vigtig del af foreningens aktiviteter. Nogle år har der været noget over 100 deltagere. Der blev i sin tid lagt et stort arbejde i at skabe rammerne, såsom litteraturlister til de forskellige kategorier mv. Disse konkurrencer har været til stor gavn og glæde for mange harmonikaspillere og undervisere.

                                    Landskonkurrencerne  2013                                                     

Danske Harmonikaspillere” har desværre måttet aflyse konkurrencerne i både 2014 og 2015, og grunden har begge gange været for få tilmeldinger. De sidste konkurrencer blev afholdt i foråret 2013 på Trunderup Friskole ved Kværndrup på Fyn. Disse konkurrencer var på mange måder vellykkede. Der var rimelig god tilslutning, og stemningen var god. Da vi kørte hjem søndag eftermiddag, havde jeg en god fornemmelse ang. de fremtidige konkurrencer. Men, men, men!! Året efter måtte vi som sagt aflyse!

Grundene er flere. Der er færre, der spiller harmonika på landets musikskoler. Harmonikaen deler skæbne med andre ”små” instrumenter. Eleverne på musikskolerne søger mod klaver og guitar. Det spiller jo også ind, at flere af de undervisere og ildsjæle, der gennem flere år har haft mange elever, er stoppet. Nogle peger også på, at mange børn og unge har meget travlt, og derfor ikke kan afse en weekend til at tage til konkurrencer.

Med tanke på næste års konkurrencer har jeg talt med en del undervisere på vores instrument, og få af dem havde umiddelbart tanke om, at komme til konkurrencerne med deres elever. Derfor stiller vi konkurrencerne på pause.

Vi må prøve med noget nyt. Vi arrangerede for et par år siden en “Harmonicamp” i Ishøj, som var et sammenspilsstævne for børn og unge. Det gik meget godt, men så besluttede vi, at vi ville lave landsstævne om efteråret for både børn, unge og voksne. Det har jo været vellykket, men det har udviklet sig til et voksenstævne.

Vi kunne evt. kombinere konkurrencerne og et sammenspilsstævne. Deltagerne spiller for dommerne, og de får derefter en form for feedback, og der uddeles pokaler mv. Når konkurrencerne ikke kører, kunne der være sammenspil på forskellige hold. Der kunne måske tænkes mange andre gode måder at gribe det an på. Men hvilke? Men noget skal gøres!

Med harmonikærlige hilsner
Kaj Bertelsen
Formand