Litteraturlister

Musiklitteraturlisterne skal betragtes som et hjælpemiddel, når du skal afgøre dit eget repertoires sværhedsgrad, blandt andet til brug ved “Danske Harmonikaspilleres” landskonkurrencer.

Skulle dine egne musikstykker ikke findes i listen, er der sikkert andre stykker, du kender og kan bruge til at drage sammenligninger i sværhedsgraden.

Listerne er udarbejdet på basis af Deutscher Harmonika-Verbands lister, DAUs gradsprøvelister og øvrigt tilgået materiale. Det kan ikke udelukkes, at nogle niveauindplaceringer kan diskuteres, men grænserne mellem niveauerne vil altid være flydende. Kontakt “Danske Harmonikaspillere“, hvis du har tilføjelser til listen eller er uenig i sværhedsgradsplaceringen.

 Symbolforklaringer

Ved nogle af de anførte værker er der skrevet et “O” eller “T”. Herved angives, om der er tale om et originalværk eller en transskription.   (x) efter værkets navn i listerne betyder: Vælg efter ønske, mindst ét stykke. Et “E” fortæller, at stykket også er velegnet til mindre grupper.

Rekvirér listerne

“Danske Harmonikaspillere” og DAU ligger inde med musiklitteraturlister for harmonika med standardbas, harmonika med melodibas (accordeon eller MIII-manual) samt for duo og orkestre.

Listerne kan rekvireres hos “Danske Harmonikaspilleres” redaktør Alfred Renner, Fryndeshave 6, Fynshav, 6440 Augustenborg.